CĐ Dầu khí giao ban công tác quý 3/2017: Nắm bắt tư tưởng người lao động

Đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ DKVN khai mạc Hội nghị (ảnh: TEA)
Đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ DKVN khai mạc Hội nghị (ảnh: TEA)