CĐ Công thương VN: Tọa đàm về công đoàn và tiền lương trong doanh nghiệp

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: VN)
Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: VN)
Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: VN)
Lên top