HÀNG VẠN SINH VIÊN KHÔNG THAM GIA BHYT:

Cần sự quyết liệt của nhà trường

Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TPHCM có hơn 2.000 sinh viên không tham gia BHYT. Ảnh: N.V
Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TPHCM có hơn 2.000 sinh viên không tham gia BHYT. Ảnh: N.V
Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TPHCM có hơn 2.000 sinh viên không tham gia BHYT. Ảnh: N.V
Lên top