“Cần nhân lên những điểm tương đồng, làm sâu sắc hơn những nét đặc thù trong khối”

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Lên top