ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRONG HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN:

Cần đảm bảo cả số lượng và chất lượng

Tuyên truyền pháp luật về BHXH cho đoàn viên, NLĐ tỉnh Điện Biên. Ảnh: NHƯ HOA
Tuyên truyền pháp luật về BHXH cho đoàn viên, NLĐ tỉnh Điện Biên. Ảnh: NHƯ HOA
Tuyên truyền pháp luật về BHXH cho đoàn viên, NLĐ tỉnh Điện Biên. Ảnh: NHƯ HOA
Lên top