LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

Cán bộ chuyên trách Công đoàn trích lương ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Ông Nguyễn Thế Lập (thứ 2 từ trái sang) - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao kinh phí ủng hộ phòng, chống COVID-19. Ảnh: HT.
Ông Nguyễn Thế Lập (thứ 2 từ trái sang) - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao kinh phí ủng hộ phòng, chống COVID-19. Ảnh: HT.
Ông Nguyễn Thế Lập (thứ 2 từ trái sang) - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao kinh phí ủng hộ phòng, chống COVID-19. Ảnh: HT.
Lên top