Trợ cấp cho công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn trao quà và tiền cho CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19.
LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn trao quà và tiền cho CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19.
LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn trao quà và tiền cho CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19.
Lên top