Các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Ninh: Người lao động phải có cái Tết đầy đủ, vui tươi

Những chuyến xe bus đưa thợ mỏ về quê ăn Tết đươc Cty than Hòn Gai tổ chức chu đáo hàng năm. Ảnh: T.N.D
Những chuyến xe bus đưa thợ mỏ về quê ăn Tết đươc Cty than Hòn Gai tổ chức chu đáo hàng năm. Ảnh: T.N.D
Những chuyến xe bus đưa thợ mỏ về quê ăn Tết đươc Cty than Hòn Gai tổ chức chu đáo hàng năm. Ảnh: T.N.D