Các cấp CĐ TP.Hà Nội: Nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN