Các cấp công đoàn TP. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Trường.
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Trường.
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Trường.
Lên top