LĐLĐ Hải Phòng: Trên 500 cán bộ công đoàn học tập Nghị quyết Trung ương 7

Chủ tịch LĐLĐ Hải Phòng Tống Văn Băng truyền đạt Nghị quyết TW 7. Ảnh: TN
Chủ tịch LĐLĐ Hải Phòng Tống Văn Băng truyền đạt Nghị quyết TW 7. Ảnh: TN