Phú Yên

Bị cho nghỉ việc, 12 giáo viên khởi kiện trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện

Các giáo viên bức xúc về việc bị chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: P.H
Các giáo viên bức xúc về việc bị chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: P.H
Các giáo viên bức xúc về việc bị chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: P.H
Lên top