Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

BHXH và Công an tỉnh Khánh Hòa ký quy chế phối hợp

Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện ký kết kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện ký kết kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp. Ảnh: Báo Khánh Hòa.