Bế tắc trong việc khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Anh Hoàng Trung Thông - Công nhân Cty CP Sông Đà 27 - còn bị Cty nợ 5 năm bảo hiểm. Ảnh: QUANG ĐẠI
Anh Hoàng Trung Thông - Công nhân Cty CP Sông Đà 27 - còn bị Cty nợ 5 năm bảo hiểm. Ảnh: QUANG ĐẠI
Anh Hoàng Trung Thông - Công nhân Cty CP Sông Đà 27 - còn bị Cty nợ 5 năm bảo hiểm. Ảnh: QUANG ĐẠI

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM