Bàn giao “Góc bảo hộ lao động” cho Công ty Formosa Hà Tĩnh

Đồng chí Ngô Đình Vân - PCT LĐLĐ Hà Tĩnh bàn giao Góc bảo hộ lao động cho Công đoàn Cty Formosa Hà Tĩnh
Đồng chí Ngô Đình Vân - PCT LĐLĐ Hà Tĩnh bàn giao Góc bảo hộ lao động cho Công đoàn Cty Formosa Hà Tĩnh
Đồng chí Ngô Đình Vân - PCT LĐLĐ Hà Tĩnh bàn giao Góc bảo hộ lao động cho Công đoàn Cty Formosa Hà Tĩnh
Lên top