Bắc Giang: Ký thỏa ước tại doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn

CN may làm việc trong một DN tại Bắc Giang. Ảnh minh họa.
CN may làm việc trong một DN tại Bắc Giang. Ảnh minh họa.
CN may làm việc trong một DN tại Bắc Giang. Ảnh minh họa.
Lên top