TP Hồ Chí Minh

54 công nhân thi “Bàn tay vàng ngành điện công nghiệp”

Các thí sinh trong phần thi lý thuyết sáng 25.8. Ảnh Nam Dương
Các thí sinh trong phần thi lý thuyết sáng 25.8. Ảnh Nam Dương
Các thí sinh trong phần thi lý thuyết sáng 25.8. Ảnh Nam Dương
Lên top