18 triệu lao động phi chính thức "đánh đu" với cuộc sống: Chính quyền các cấp cần phải vào cuộc

Phần lớn lao động phi chính thức chưa biết cách khai thác sự hỗ trợ của các chính sách công (ảnh chụp tại Q. Long Biên, Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phần lớn lao động phi chính thức chưa biết cách khai thác sự hỗ trợ của các chính sách công (ảnh chụp tại Q. Long Biên, Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phần lớn lao động phi chính thức chưa biết cách khai thác sự hỗ trợ của các chính sách công (ảnh chụp tại Q. Long Biên, Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top