11/14 kiến nghị thiết thực của đoàn viên được thông qua tại đại hội công đoàn

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa, và lãnh đạo Công đoàn Công Nghiệp tàu thủy Việt Nam trao bằng khen của Tổng liên đoàn về những thành tích xuất sắc của CĐ Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin năm 2016. Ảnh: T.T
Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa, và lãnh đạo Công đoàn Công Nghiệp tàu thủy Việt Nam trao bằng khen của Tổng liên đoàn về những thành tích xuất sắc của CĐ Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin năm 2016. Ảnh: T.T