Tết sắp vào đầu ngõ

Chợ Tết (Tranh sơn dầu). Ảnh: Bautroitranhdep.com
Chợ Tết (Tranh sơn dầu). Ảnh: Bautroitranhdep.com