Hà Nội rục rịch vào Xuân

Cô gái bán hoa đào trên chợ Quảng Bá.
Cô gái bán hoa đào trên chợ Quảng Bá.