Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội rục rịch vào Xuân

Cô gái bán hoa đào trên chợ Quảng Bá.
Cô gái bán hoa đào trên chợ Quảng Bá.