Mark Zuckerberg - 30 giây giáp mặt

Khuôn viên tòa nhà 12 - trụ sở Facebook tại Menlo Park - Thung lũng Silicon. Hàng chữ đỏ phía cây là "Hacker".  Ở trụ sở của Facebook, trong, ngoài khuôn viên các tòa nhà, trên tường, cửa sổ, thậm chí bàn của nhân viên làm việc  luôn thấy từ hai từ hack, hacker  (tin tặc) - có lẽ như một lời "nhắc nhở"? Ảnh: Thùy Ân.
Khuôn viên tòa nhà 12 - trụ sở Facebook tại Menlo Park - Thung lũng Silicon. Hàng chữ đỏ phía cây là "Hacker". Ở trụ sở của Facebook, trong, ngoài khuôn viên các tòa nhà, trên tường, cửa sổ, thậm chí bàn của nhân viên làm việc luôn thấy từ hai từ hack, hacker (tin tặc) - có lẽ như một lời "nhắc nhở"? Ảnh: Thùy Ân.