Tổ chức “Tết sum vầy” tại các công đoàn cơ sở

  Đội đoạt giải Nhất cuộc thi sắp mâm ngũ quả tại “Tết sum vầy” được CĐCS Cty Vina Kyung Seung tổ chức. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đội đoạt giải Nhất cuộc thi sắp mâm ngũ quả tại “Tết sum vầy” được CĐCS Cty Vina Kyung Seung tổ chức. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đội đoạt giải Nhất cuộc thi sắp mâm ngũ quả tại “Tết sum vầy” được CĐCS Cty Vina Kyung Seung tổ chức. Ảnh: Hoàng Tuấn
Lên top