Cán bộ CĐ Cty CP Cảng Nghệ Tĩnh: “Chúng tôi thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động“

Được CĐ Cty động viên, khuyến khích, NLĐ Cty CP Cảng Nghệ Tĩnh luôn hăng hái thi đua LĐ sản xuất, đóng góp nhiều sáng kiến sáng tạo giúp Cty phát triển bền vững.
Được CĐ Cty động viên, khuyến khích, NLĐ Cty CP Cảng Nghệ Tĩnh luôn hăng hái thi đua LĐ sản xuất, đóng góp nhiều sáng kiến sáng tạo giúp Cty phát triển bền vững.
Được CĐ Cty động viên, khuyến khích, NLĐ Cty CP Cảng Nghệ Tĩnh luôn hăng hái thi đua LĐ sản xuất, đóng góp nhiều sáng kiến sáng tạo giúp Cty phát triển bền vững.
Lên top