Khai hội đền Tân An: Trình diễn nghi thức hầu đồng trước hàng ngàn du khách