Nạn mạo danh nhà sư trục lợi ở lễ hội Chùa Bà Bình Dương

Một trong 2 sư giả bị Đội hiệp sĩ Bình Dương phát hiện.
Một trong 2 sư giả bị Đội hiệp sĩ Bình Dương phát hiện.
Một trong 2 sư giả bị Đội hiệp sĩ Bình Dương phát hiện.
Lên top