Tháng 7 sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Tháng 7 sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Xuân Hải)
Tháng 7 sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Xuân Hải)