PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: Đảng viên không được lơ là những buổi sinh hoạt chi bộ

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng (Ảnh: Xuân Hải)
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng (Ảnh: Xuân Hải)