"Cơ quan nào làm sai thì phải đứng ra bồi thường“

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Xuân Hải)
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Xuân Hải)