“Có khả năng phải lùi thời điểm cấm xe máy vào nội đô đến năm 2030”

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải (Ảnh: T.Chung)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải (Ảnh: T.Chung)