Chính phủ không thể vô trách nhiệm trước đồng tiền hạt gạo của dân

Ảnh: VGP.
Ảnh: VGP.