Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chỉ đạo của Chính phủ có nhiều đổi mới, quyết liệt hơn

Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch 2017 (Ảnh: Q.H)
Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch 2017 (Ảnh: Q.H)