Chánh án TAND Tối cao nói về vướng mắc trong bồi thường oan sai

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Q.H)
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Q.H)