Khối thi đua 9 CĐ Tập đoàn, TCty sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Lên top