Tổng LĐLĐVN:

Lấy ý kiến cán bộ Công đoàn góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: H.A
Lên top