Điện lực Quảng Trị chia sẻ với đơn vị gặp khó khăn vì COVID-19

Lên top