Công đoàn Điện lực hỗ trợ 150 triệu đồng cho Điện lực Bắc Giang, Bắc Ninh

Lên top