Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam tặng sữa cho người lao động

Đại diện Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam tặng sữa cho người lao động. Ảnh: Thuỳ Linh
Đại diện Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam tặng sữa cho người lao động. Ảnh: Thuỳ Linh
Đại diện Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam tặng sữa cho người lao động. Ảnh: Thuỳ Linh
Lên top