Thái Bình: Tập huấn Bộ luật lao động 2019 cho gần 600 cán bộ công đoàn

PCT Tổng LDLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thông tin tới cán bộ công đoàn tỉnh Thái Bình về điểm mới Bộ Luật lao động. Ảnh Bá Mạnh
PCT Tổng LDLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thông tin tới cán bộ công đoàn tỉnh Thái Bình về điểm mới Bộ Luật lao động. Ảnh Bá Mạnh
PCT Tổng LDLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thông tin tới cán bộ công đoàn tỉnh Thái Bình về điểm mới Bộ Luật lao động. Ảnh Bá Mạnh
Lên top