Công đoàn Công thương Việt Nam: Tặng quà NLĐ nhân dịp Tháng Công nhân

Các đồng chí Trần Quang Huy và Vũ Tiến Dũng tặng quà CNLĐ nhân dịp Tháng Công nhân 2019. Ảnh: X.T
Các đồng chí Trần Quang Huy và Vũ Tiến Dũng tặng quà CNLĐ nhân dịp Tháng Công nhân 2019. Ảnh: X.T
Các đồng chí Trần Quang Huy và Vũ Tiến Dũng tặng quà CNLĐ nhân dịp Tháng Công nhân 2019. Ảnh: X.T
Lên top