Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sau “hoành tráng” là rớt giá