Alibaba quảng bá nhiều dự án không đúng sự thật: Cần sớm có biện pháp ngăn chặn

Những vi phạm của Cty Alibaba không thể xem là vi phạm hành chính thông thường.
Những vi phạm của Cty Alibaba không thể xem là vi phạm hành chính thông thường.