HLV Hoàng Văn Phúc: "Thẻ đỏ cho Đức Huy là nặng, Hà Nội lại thiệt quân"

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc có khởi đầu không thuận lợi tại Hà Nội. Ảnh: M.D
Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc có khởi đầu không thuận lợi tại Hà Nội. Ảnh: M.D
Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc có khởi đầu không thuận lợi tại Hà Nội. Ảnh: M.D
Lên top