Bùi Tiến Dũng, Võ Huy Toàn cùng “SÚT 2020” với trẻ em Việt Nam

Bùi Tiến Dũng (trái) cùng Võ Huy Toàn sẽ cùng đồng hành với các chân sút nhí trong suốt chương trình. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Bùi Tiến Dũng (trái) cùng Võ Huy Toàn sẽ cùng đồng hành với các chân sút nhí trong suốt chương trình. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Bùi Tiến Dũng (trái) cùng Võ Huy Toàn sẽ cùng đồng hành với các chân sút nhí trong suốt chương trình. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top