Thầy Park: “Việt Nam là vùng đất cơ hội cho huấn luyện viên Hàn Quốc”

Thầy Park để lại dấu ấn sâm đậm trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam những năm qua. Ảnh: Asia Today.
Thầy Park để lại dấu ấn sâm đậm trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam những năm qua. Ảnh: Asia Today.
Thầy Park để lại dấu ấn sâm đậm trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam những năm qua. Ảnh: Asia Today.
Lên top