Những lời đầu tiên của Rangnick tại M.U: Thật khó để nói câu từ chối

Rangnick chính thức ra mắt với vai trò thuyền trưởng M.U. Ảnh: Manchester United
Rangnick chính thức ra mắt với vai trò thuyền trưởng M.U. Ảnh: Manchester United
Rangnick chính thức ra mắt với vai trò thuyền trưởng M.U. Ảnh: Manchester United
Lên top