Deshamps không từ chức ở tuyển Pháp dù Zidane sẵn sàng thay thế

Deschamps chưa muốn từ chức huấn luyện viên ở tuyển Pháp dù Zidane (phải) sẵn sàng thay thế. Đồ hoạ: RMC.
Deschamps chưa muốn từ chức huấn luyện viên ở tuyển Pháp dù Zidane (phải) sẵn sàng thay thế. Đồ hoạ: RMC.
Deschamps chưa muốn từ chức huấn luyện viên ở tuyển Pháp dù Zidane (phải) sẵn sàng thay thế. Đồ hoạ: RMC.
Lên top