“Chuyện lòng vòng” ở Paris, Madrid, Turin

Kylian Mbappe đã quay lưng với lời đề nghị mới nhất mà Paris Saint Germain gửi tới. Ảnh: AFP
Kylian Mbappe đã quay lưng với lời đề nghị mới nhất mà Paris Saint Germain gửi tới. Ảnh: AFP
Kylian Mbappe đã quay lưng với lời đề nghị mới nhất mà Paris Saint Germain gửi tới. Ảnh: AFP
Lên top