Buông Ronaldo, Juventus tìm đến Real Madrid mượn Hazard

Eden Hazard được Juventus nhắm tới để thay thế Cristiano Ronaldo. Ảnh: Real Madrid
Eden Hazard được Juventus nhắm tới để thay thế Cristiano Ronaldo. Ảnh: Real Madrid
Eden Hazard được Juventus nhắm tới để thay thế Cristiano Ronaldo. Ảnh: Real Madrid
Lên top