Bale đá hỏng phạt đền, Bale có 2 kiến tạo giúp Xứ Wales thắng trận

Lên top